Alteracions en la pell

A continuació es mostren les principals reaccions dermatològiques causades per la Covid-19 segons els últims estudis científics que es disposen actualment. Segons s’ha pogut establir, les lesions dermatològiques causades per la Covid-19 es classifiquen en:  

Col·labora en el anàlisi estadístic d'afectacions en la pell per tal d'avançar en les investigacions mèdiques.

Fes click i t'expliquem com fer-ho.

Àrees acrals d’eritema-edema amb vesícules o pústules     

Aquestes lesions poden semblar-se a les criatures i tenen zones purpúriques, que afecten les mans i els peus, i normalment són asimètriques. Els pacients afectats per la Covid-19 que presenten aquestes lesions mostren un gradient de malaltia menys greu respecte les altres tipologies de reaccions dermatològiques.

Àrees acrals d’eritema edema amb vesícules o pústules  als dits  de la mà
Àrees acrals d’eritema edema amb vesícules o pústules  al dits del peu

Erupcions vesiculars 

Principalment es presenten al tronc i consisteixen en petites vesícules monomòrfiques (és a dir, en les mateixes etapes). També poden afectar les extremitats, tenir contingut hemorràgic i esdevenir més grans o difuses. Aquestes erupcions apareixen a principis del curs de la malaltia, inclús abans que altres símptomes.

Erupcions vesiculars vesícules disseminades monomòrfiques  a l'esquena

Lesions urticarials  

Aquestes lesions es distribueixen majoritàriament al tronc o dispersos, tot i que també s’han detectat casos en les palmes de les mans.

Lesions urticarials Lesions urticarials a la cadera 

Erupcions maculopapulars  

És el tipus de reacció dermatològica més comuna entre els pacients afectats per la Covid-19. S’han detectat casos que han mostrat erupcions amb una distribució perifol·licular i diferents graus d'escala, similars a la pitiriasi rosea. També s’ha trobat presència de púrpura, puntiforme o en zones més grans, a més d’alguns casos que han mostrat pàpules infiltrades a les extremitats, principalment al dors de les mans.

Erupcions maculopapulars Erupció maculopapular a la cama.
Erupcions maculopapulars Pàpules infiltrades acrals a la mà.
Erupcions maculopapulars Papules acrals a la mà  

Livedo o necrosi

És el tipus de reacció dermatològica que presenta menor incidència entre els afectats per la Covid-19. Alguns pacients han mostrat diferents graus de lesions que suggereixen una malaltia vascular oclusiva, incloses zones d’isquèmia troncal o acral.

Livedo o necrosi Zones Livedo a les natxes

Altres

A més, també s’han detectat casos d’alguns pacients amb Covid-19 que han mostrat altres manifestacions dermatològiques, com per exemple enantem o lesions de flexió purpúrica, així com casos d’herpes zòster.