Aquest projecte s'ha dut a terme gràcies al suport de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament. El projecte covidskin.org, entre altres propostes, han estat seleccionats per tal de donar resposta a la situació actual fruit de la pandèmia de la Covid-19.


Convocatòria extraordinària UPC #COVID19

Davant l’actual situació de pandèmia causada per la COVID-19, i en previsió de la previsible expansió a països i àrees geogràfiques amb mancances i deficiències en els seus sistemes de salut i en la seva capacitat de resposta, la UPC vol contribuir a aquest repte global des de l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament obrint una convocatòria extraordinària d’ajuts per a projectes que puguin generar un impacte a curt termini en països amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) baix o molt baix en els que la progressió de l'epidèmia del SARS-COV-2, que previsiblement es pot agreujar durant els pròxims mesos.

Les convocatòries d'ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) es nodreixen dels recursos dedicats per la UPC i de les aportacions solidàries d'estudiants, Personal Docent Investigador i Personal d'Administració i Serveis a la Campanya del 0,7%, per donar suport a les accions i activitats de cooperació per al desenvolupament, recerca per al desenvolupament i educació per al desenvolupament.


Campanya 0.7% CCD UPC

Ets estudiant de la UPC?

Si vols formar part de la comunitat, i col·laborar en el desenvolupament de projectes com aquest, t'estem esperant!

Aportacions voluntàries

La Campanya 0,7% permet als estudiants realitzar una aportació voluntària de 5 € en el moment de fer la matrícula, i al personal (PAS i PDI) realitzar aportacions voluntàries a través de la nòmina. Les contribucions rebudes per aquest mecanisme se sumen als recursos que hi aporta la institució per fer possible el programa de cooperació al desenvolupament de la UPC que gestiona el CCD.